سبحان بهرامی زاده

کارشناس ارشد سئو

دربـاره مـن

من سبحانم کارشناس ارشد سئو و مدیر محتوای تیم تابان شهر که با مدرک لیسانس روانشناسی دارم کاری رو میکنم که خیلی به رشته دانشگاهیم ربطی نداره! من به طرز عجیبی عاشق گیم، موسیقی و فیلم و البته یاد دادنم. آموزش دادن برای من همه چیزه و کلا دلم میخواد هر چیزی که بلدم رو به دیگران یاد بدم.