آموزش مقدماتی گوگل آنالیتیکس GA4

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

یکی از ابزار های گوگل برای تحلیل داده ها و رفتار کاربران در سایت گوگل آنالیتیکس Google Analytics می باشد. برای بهینه سازی و بهبود عملکرد سایت این ابزار رایگان بهترین گزینه می باشد. در این دوره به بررسی مقدماتی ابراز گوگل آنالیتیکس خواهیم پرداخت.

39
رایگان!

آموزش پیشرفته گوگل آنالیتیکس GA4

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

یکی از ابزار های گوگل برای تحلیل داده ها و رفتار کاربران در سایت گوگل آنالیتیکس Google Analytics می باشد. برای بهینه سازی و بهبود عملکرد سایت این ابزار رایگان بهترین گزینه می باشد. در این دوره به بررسی پیشرفته گوگل آنالیتیکس خواهیم پرداخت.

50
رایگان!