تیم ما

سبحان بهرامی

کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ

من سبحان بهرامی زاده هستم، 4 سال از این 25 سال زندگیمو به طور جدی سئو کار کردم و هنوزم خودمو یه فرد علاقه مند و در حال مطالعه میدونم. خودمم محدود به یک دانش خاص نمیکنم و به هرچیزی مثل کار، آدما، موسیقی، کتاب و … به عنوان یک موضوعی برای تحقیق و کنجکاوی نگاه می کنم. یک آدمی که اصلا باهوش نیست و اطلاعات بسیار کمی هم داره ولی هیچوقت عطشش برای یادگیری خنثی نمیشه. یکی از کنجکاویای اصلیمم نسخه جدید Google Analytics بود که تابان شهر فرصتی بهم داد که این کنجکاوی رو بیش از چیزی که هست پیش ببرم و اونو با بقیه هم در میون بذارم.

آیکن

همگام با مباحث جدید

تابان شهر

5 سال سابقه حرفه ای

تیم با تجربه

بیان شیوا و مناسب

لــیست دوره هــای آمـوزش داده شــده