تیم ما

پارسا امین زاده

مدیر سئو تابان شهر

سابقه علمی و عملی در زمینه سئو و تولید محتوا و مفاهیم عمیق و با تکیه بر روی دانش و تجربه عملی با تمامی چالش ها و نکات حوزه های گوناگون آشنایی کامل را دارد در نتیجه نکته در آموزش های ایشان نکته ای از قلم نخواهد افتاد ، همچنین روحیه شاد و پر انرژی او باعث می شود هرگز از یاد گرفتن خسته نشوید .

آیکن

همگام با مباحث جدید

تابان شهر

10 سال سابقه حرفه ای

تیم با تجربه

بیان رسا و شیوا

لــیست دوره هــای آمـوزش داده شــده